Przejdź do treści

Wydaj się w Regionie!

Wydaj się w Regionie

Kończymy układać plan wydawniczy na 2024 rok. Zapraszamy nowych autorów publikacji krajoznawczych i historycznych związanych z naszym regionem (dotyczących Pomorza Nadwiślańskiego, Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Zachodnich Mazur) do współpracy.

Zainteresowanych prosimy o przysyłanie propozycji zawierających następujące informacje:

  • proponowany tytuł,
  • krótki opis treści (tematyka publikacji, krótkie streszczenie),
  • wskazanie potencjalnych adresatów,
  • wstępna parametry (objętość w znakach ze spacjami, planowana liczba ilustracji, map),
  • proponowany termin wydania (wybrany miesiąc w 2024 roku).

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wydawniczych na adres: biuro@wydawnictworegion.pl